Depkatalog: Kontaktinformasjon om ansatte i Energidepartementet
Departementene

Fagerheim, Siri Merethe

Seniorrådgiver

22 24 62 23