Departementene

Energi- og vannressursavdelingen (EV) (EV)

Energi- og vannressursavdelingen har ansvaret for departementets forvaltning av energiressursene innlands og for store deler av vassdragsforvaltningen.

Postadresse:
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59
Oslo
Telefonnummer: 22 24 63 63
E-post: postmottak@ed.dep.no