Departementene

Avdeling for klima, industri og teknologi (KIT) (KIT)

KIT skal bidra til bærekraftig verdiskapning og konkurransekraft gjennom gode rammebetingelser for å styrke innovasjonsevne, kompetanseutvikling og internasjonalisering av energinæringen. KIT vil styrke samarbeidet mellom aktørene i sektoren.

Postadresse:
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59
Oslo
Telefonnummer: 22 24 62 19
E-post: postmottak@ed.dep.no