Departementene
Departement
Energidepartementet (ED)
Avdeling
Kommunikasjonsenheten i ED (KOMM)

Kommunikasjonsenheten i ED (KOMM)

Kommunikasjonsenheten formidler pressehenvendelser til politisk ledelse. Vi hjelper presse og publikum med å finne bakgrunnsstoff og saksopplysninger. Vi er også ansvarlige for departementets internettsider.

Postadresse:
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59
Telefonnummer: 41 57 35 00 (ikke sms)
E-post: info@ed.dep.no