Departementene

Olje- og gassavdelingen (OG) (OG)

Olje- og gassavdelingen har ansvar for alle sokkelrelaterte saker som angår olje- og gassvirksomheten innenfor departementets ansvarsområde.

Postadresse:
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59
Oslo
Telefonnummer: 22 24 62 19
E-post: postmottak@ed.dep.no