Departementene

Kommunikasjonsenheten (PKS)

Kommunikasjonsenheten har ansvaret for departementets kommunikasjonsstrategi, informasjonstiltak og mediehåndtering. Enheten arbeider med rådgivning overfor politisk ledelse og avdelingene, departementets nettsider og sosiale medier.

Postadresse:
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 64
Telefonnummer: 916 73 519
E-post: presse@aid.dep.no