Departementene

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk (AIF)

Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken, for deler av personvernpolitikken og for elektronisk kommunikasjon. Ansvaret omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor, personopplysningsforskriften og administrativt ansvar for Datatilsynet og for Personvernnemda. Avdelingen har også ansvar for etatsstyringen av Digitaliseringsdirektoratet og av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Siri Halvorsen.

Postadresse:
Postboks 8004 Dep.
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59
Oslo
Telefonnummer: 22 24 03 01
E-post: postmottak@dfd.dep.no