Departementene

Kommunikasjonsenheten (DFD) (KE)

Kommunikasjonsenheten er departementets fagenhet for kommunikasjon. Enheten løser, samordner og skal vere pådriver for effektiv medie- og samfunnskontakt, og skal sørge for god kommunikasjonsforvaltning i departementet. Avdelingen ledes av kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo.

Postadresse:
Postboks 8004 dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgt. 59
Oslo
Telefonnummer: +47 22 24 20 00
E-post: presse@dfd.dep.no