Departementene

Statsforvaltningsavdelingen (STA)

Statsforvaltningsavdelingen har ansvar for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor og ansvaret for sikring av regjeringsbyggene med unntak av Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor i Forsvarsdepartementets lokaler. Avdelingen har også ansvar for fellestjenester og infrastruktur i departementsfellesskapet og leder arbeidet med gjenreising av det nye regjeringskvartalet. Avdelingen har videre ansvar for organisering og inndeling av regional statsforvaltning. Etatsstyring er en viktig oppgave. Avdelingen har ansvaret for statsforvalterne, Statsbygg, Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon og Statsforvalterens fellestjenester. I tillegg har avdelingen budsjettansvaret for apanasjen og det Kongelige Hoff, samt ansvar for staten sine kongelige eiendommer.

Postadresse:
Postboks 8004 Dep.
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgt. 59
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@dfd.dep.no