Departementene

Avdeling for kommunikasjon og HR (KH)

Avdeling for kommunikasjon og HR (KH) har ansvar for kundedialog, kommunikasjon, HR-tjenester og arkiv internt i DSS. I tillegg leverer vi fellestjenester som bedriftshelsetjeneste, rekrutteringstjenester og ulike informasjonstjenester som sentralbord og bibliotek.

Postadresse:
Postboks 8129 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kongensgate 18–20
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@dss.dep.no