Departementene

Avdeling for virksomhetsstyring og anskaffelser (VA)

Avdeling for virksomhetsstyring og anskaffelser (VA) ivaretar helhetlig styring på virksomhetsnivå, og bistår avdelingene med planlegging, budsjettering, regnskap og resultatoppfølging. Innenfor anskaffelser leverer vi rådgivning og bistand til departementene og i DSS, samt gjennomfører konkurranser for avtaler som DSS inngår.

Postadresse:
Postboks 8129 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 64
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@dss.dep.no