Departementene

Avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet (FD I)

FD I, Avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i departementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet.

Postadresse:
Postboks 8126 Dep.
0032 OSLO
Besøksadresse:
Myntgata 1
0151 Oslo
Telefonnummer: 23 09 80 00
E-post: postmottak@fd.dep.no