Departementene

Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV)

Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV) har ansvar for strategiske analyser, overordnet langsiktig policyutvikling og planlegging for forsvarssektoren.

Postadresse:
Postboks 8126 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
Glacisgata 1
0150 Oslo
Telefonnummer: 23 09 80 00
E-post: postmottak@fd.dep.no