Departementene

Seksjon for HR (HR)

Seksjonen forvalter lønns- og personalpolitikken i departementet. Den har ansvar for rekruttering, lokal lønnsfastsettelse, arbeidsavtaler, lederlønnskontrakter, arbeidstidsordninger, medbestemmelse og samarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte.

Postadresse:
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9
Oslo
Telefonnummer: 22 24 84 59
E-post: postmottak@hod.dep.no