Departementene

Seksjon for økonomisk styring (SØS)

Seksjonens arbeidsoppgaver knytter seg til forberedelse av statsrådens eierstyring av de regionale helseforetakene, samt oppfølging av styringskrav, med hovedvekt på økonomi og investeringer.

Postadresse:
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@hod.dep.no