Departementene

Folkehelseavdelingen (FHA)

Folkehelseavdelingens hovedoppgaver er knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid på befolkningsnivå samt helseanalyser.

Postadresse:
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9
Oslo
Telefonnummer: 22 24 87 01
E-post: postmottak@hod.dep.no