Departementene

Helserettsavdelingen (HRA)

Helserettsavdelingen har ansvaret for de fleste lovene og forskriftene som ligger under Helse- og omsorgsdepartementets område.

Postadresse:
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9
Oslo
Telefonnummer: 22 24 87 05
E-post: postmottak@hod.dep.no