Departementene

Kommunikasjonsenheten (KE) (KE)

Kommunikasjonsenheten har ansvaret for departementets kommunikasjonsstrategi, mediehåndtering og krisekommunikasjon. Enheten har også ansvaret for departementets nettsider og sosiale mediekanaler. Kommunikasjonsenheten gir råd til politisk ledelse i kommunikasjonsspørsmål og arbeider tett med politisk ledelse og fagavdelingene i departementet.

Postadresse:
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9
Oslo
Telefonnummer: 948 49 749 (ikke send sms)
E-post: info@hod.dep.no