Departementene

Kommunetjenesteavdelingen (KTA)

Kommunetjenesteavdelingen (KTA) har et hovedansvar for statens politikk knyttet til de kommunale helse- og omsorgs-tjenestene forankret i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og tannhelseloven.

Postadresse:
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9
Oslo
Telefonnummer: 22 24 85 61
E-post: postmottak@hod.dep.no