Departementene

Spesialisthelsetjenesteavdelingen (SHA)

Videreutvikling av spesialisthelsetjenesten og legemiddelpolitikken er hovedoppgavene for avdelingen, med særlig oppmerksomhet på kvalitet og tilgjengelighet, samt følgene av den demografiske og den medisinske utviklingen i samfunnet.

Postadresse:
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Teatergata 9
Oslo
Telefonnummer: 22 24 84 49
E-post: postmottak@hod.dep.no