Departementene

Seksjon A (JUSS A)

Seksjon A har ansvar for regelverket for barnehager og folkehøyskoler. I tillegg har seksjonen ansvar for arbeidsrettslige spørsmål og saker innenfor Kunnskapsdepartementets område. Videre har seksjonen ansvar for det tverrgående regelverket som fremgår av forvaltningsloven, personopplysningsloven for barnehage- og skolefeltet, og for høringer og departementsforeleggelser av lovproposisjoner/forskrifter som kommer til KD. Seksjonen har også klagesaker på godkjenning av utenlandsk utdanning/yrkeskvalifikasjoner under sitt ansvarsområde.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kd.dep.no