Departementene

Seksjon B (JUSS B)

Seksjon B har ansvar for regelverket for grunnskole, videregående opplæring og SFO. Seksjonen koordinerer etatsstyringen av Utdanningsdirektoratet på avdelingens område.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kd.dep.no