Departementene

Seksjon C (JUSS C)

Seksjon C har ansvar for regelverket for universiteter og høyskoler, forskning og forskningsetikk og private skoler. Seksjonen koordinerer etatsstyringen av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og SIKT på avdelingens område.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kd.dep.no