Departementene

EØS- og handelsseksjonen (EØS)

Seksjonen har hovedansvar for departementets oppfølging av EØS-avtalen, EFTA og Nordisk ministerråd, samt EØS-midlene og nordisk finansieringsinstitusjon NEFCO. Seksjonen har også ansvar for miljøaspekter i handelsavtaler, miljøinformasjonsloven, Århuskonvensjonen og statsstøtte.

Postadresse:
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20
0153 Oslo
Telefonnummer: 22 24 57 11
E-post: postmottak@kld.dep.no