Departementene

Forurensningsseksjonen (FOR)

Forurensningsseksjonen har ansvar for internasjonalt arbeid, EU/EØS-arbeid og nasjonal politikkutvikling innenfor forurensningfeltet. Dette gjelder blant annet forurensende utslipp fra industri, gruvevirksomhet, landbruk, akvakultur og avløp, håndtering og deponering av farlig avfall, samt miljøvirkninger av radioaktiv stråling i Norge og langtransportert luftforurensning. Seksjonen har et spesielt ansvar for forurensningsloven.

Postadresse:
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20
0153 Oslo
Telefonnummer: 22 24 57 11
E-post: postmottak@kld.dep.no