Departementene

Klimaavdelingen (KL)

Avdelingen har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt arbeid innenfor klimaområdet. Avdelingen har også ansvar for lokal luftkvalitet, og et overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

Postadresse:
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20
0153 Oslo
Telefonnummer: 22 24 57 11
E-post: postmottak@kld.dep.no