Departementene

Kommunikasjonsenheten (KLD) (KOMM)

Kommunikasjonsenheten har ansvar for kommunikasjon for hele departementet. Enheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet, skriver utkast til pressemeldinger, taler og innlegg, har tett kontakt med pressen, har ansvar for sosiale medier og digitale kanaler, og gir informasjonsfaglige råd til fagavdelingene og politisk ledelse.

Postadresse:
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20
0153 Oslo
Telefonnummer: 947 82 505 (ikke sms)
E-post: presse@kld.dep.no