Departementene

Areal- og regelverkseksjonen (ARV)

Seksjonen arbeider med anvendelsen av lov og regelverk på kulturmiljøområdet i ulike arealsaker. Seksjonen har ansvar for utviklingen av ny kulturmiljølov, regelverk knyttet til Kulturminnefondet, annet lov- og regelverk som påvirker kulturmiljø, og for ivaretakelse av kulturmiljø i alle typer arealsaker og i ulike planprosesser, og for retningslinjer og veiledning på området. Seksjonen jobber med arkeologi, bygninger og anlegg, fartøyvern, samisk og minoriteter, polarsaker.

Postadresse:
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20
0153 Oslo
Telefonnummer: 22 24 57 11
E-post: postmottak@kld.dep.no