Departementene

Naturforvaltningsavdelingen (N)

Avdelingens hovedansvar er å utvikle politikk for å ivareta naturmangfold på land og i ferskvann, og å sikre en helhetlig og bærekraftig forvaltning av naturen både gjennom bruk, vern og friluftsliv. Avdelingen har også ansvar for forvaltning av rovvilt.

Postadresse:
P.B.8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20
0153 Oslo
E-post: postmottak@kld.dep.no