Departementene

Natur- og samfunnseksjonen (SAMFUNN)

Seksjonen arbeider med sammenhengene mellom samfunnsutvikling og utviklingen i naturen. Seksjonen utvikler en helhetlig og økosystembasert forvaltning og ser på hvordan samfunnet kan håndtere naturrisiko. Videre koordinerer seksjonen arbeidet med å ta vare på truet natur og utvikler naturregnskap. Seksjonen har også ansvaret for arbeid med å kartlegge og overvåke norsk natur, samt oppgaver knyttet til arealforvaltning, energisaker og regelverket om konsekvensutredninger.

Postadresse:
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20
0153 Oslo
Telefonnummer: 22 24 57 11
E-post: postmottak@kld.dep.no