Departementene

HR-seksjonen (HR)

Seksjonen har ansvar for intern strategiutvikling og gjennomføring på områdene lønn, ledelse, kompetanse, rekruttering, arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, oppfølging av lønnsbudsjett m.m., samt koordinering av personalpolitiske spørsmål for underliggende etater. Enhet for dokumentasjonsforvaltning har ansvar for informasjons- og dokumentforvaltning inkludert brukerstøtte i departementets elektroniske saksbehandlings- og arkivsystem Websak.

Postadresse:
P.B. 8013 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 20
0153 Oslo
Telefonnummer: 22 24 57 11
E-post: postmottak@kld.dep.no