Departementene

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD)

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Postadresse:
Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse:
Grubbegata 1
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@kud.dep.no
Pressetelefon: 90 23 10 93

KUD på sosiale medier: