Departementene

Fiskeriavdelingen (FA)

Fiskeriavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene og fiskeflåten. Det ligger et bredt spekter av tema i porteføljen til avdelingen, som omfatter blant annet bærekraftig forvaltning av viltlevende marine ressurser, kvoteforhandlinger og internasjonale fiskeriavtaler, UUU-fiske, fiskerikriminalitet, regulering av og adgangen til å drive fiske og fangst, samt strukturordninger for fiskeflåten.

Postadresse:
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kongens gate 8
Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@nfd.dep.no