Departementene

Eierskapsavdelingen (ES)

Eierskapsavdelingens hovedoppgave er å bidra til profesjonell forvaltning av statens direkte eierskap i selskaper. Avdelingen forvalter statens eierskap i 21 selskaper, hvorav børsnoterte selskaper som blant annet Equinor, DNB Bank, Telenor og Norsk Hydro, heleide selskaper som blant annet Statkraft, Posten Bring og Nysnø, og enkelte deleide unoterte selskaper. I tillegg er avdelingen ressurs- og kompetansesenter for eiermiljøer i andre departement. Avdelingen er også faglig sekretariat for næringsministeren og regjeringen i utformingen av eierskapspolitikken.

Postadresse:
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kongensgate 8
Oslo
Telefonnummer: 482 76 194
E-post: postmottak@nfd.dep.no