Departementene

Økonomi- og administrasjonsavdelingen (ØA) (ØA)

Økonomi- og administrasjonsavdelingen ivaretar departementets administrative oppgaver og utfører fellesfunksjoner. EU/EØS-enheten ligger også her.

Postadresse:
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59
Oslo
Telefonnummer: 22 24 61 11
E-post: postmottak@oed.dep.no