Departementene

Statsministerens kontor (SMK)

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i regjeringen.

Postadresse:
Postboks 8001 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Glacisgata 1
0150 Oslo
Telefonnummer: 22 24 90 90
E-post: postmottak@smk.dep.no