Departementene

Sentral kontrollenhet (KONTROLLENH)

Sentral kontrollenhet behandler saker som gjelder mistanke om brudd på gjeldende regelverk i utenrikstjenesten med mindre ansvaret for oppfølging er lagt til en annen enhet. Enheten fører tilsyn med at virksomheten, hjemme og ute, gjennomføres i tråd med vedtak, bestemmelser og instrukser, herunder etiske retningslinjer. Enheten påpeker feil og mangler i forvaltningen og anbefaler oppfølgingstiltak. Enheten utfører også andre oppgaver pålagt av utenriksråden.

Postadresse:
Postboks 8114 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7
Oslo
Telefonnummer: 23 95 00 00
E-post: s-kontrollenhet@mfa.no