Departementene

Avdeling for kompetanse og ressurser (KR)

Avdelingen arbeider for at utenrikstjenesten skal bli en stadig mer strategisk, helhetlig og fleksibel organisasjon. En hovedoppgave for avdelingen er å rekruttere, utvikle og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere, og videreutvikle utenrikstjenesten som en attraktiv arbeidsplass. Avdelingen arbeider for å skape bedre samsvar mellom politiske prioriteringer og fordelingen av ressurser, og for at tjenesten skal løse sine oppgaver på en effektiv måte, bl.a. ved å legge til rette for kvalitet i økonomistyringen.

Postadresse:
Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7
Telefonnummer: 23 95 02 14
E-post: administrativavd@mfa.no