Departementene
Departement
Kunnskapsdepartementet (KD)
Avdeling
Kommunikasjon (KOM)

Nielsen, Martin Siewartz

Seniorrådgiver

22 24 74 13