Departementene

Kunnskapsdepartementet (KD)

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
Oslo
Telefonnummer: +47 22 24 90 90
E-post: postmottak@kd.dep.no
Pressetelefon: + 47 22 24 77 07

KD på sosiale medier: