Departementene

Størkersen, Øystein Rune

Spesialutsending klima og miljøsaker

23 95 76 11