Departementene

Økonomi- og administrasjonsavdelingen (ØA) (ØA)

Økonomi- og administrasjonsavdelingen ivaretar departementets administrative oppgaver og utfører fellesfunksjoner. Avdelingen har det faglige ansvaret for departementets arbeid med arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomheten og annen industrivirksomhet til havs, og har koordinerende ansvar for EU/EØS i departementet.

Postadresse:
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59
Oslo
Telefonnummer: 22 24 61 11
E-post: postmottak@ed.dep.no