Departementene

Juridisk seksjon (JS) (JS)

Seksjonen har ansvaret for å forvalte og utvikle regelverket som regulerer ulike områder av arbeidsmarkedet, slik som dagpenger, permitteringer, arbeidsmarkedsloven, arbeidsinnvandring, spørsmål knyttet til fri bevegelse av arbeidstakere innenfor EØS-området og stønad til enslig mor og far.

Postadresse:
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 64
Telefonnummer: 22 24 85 00
E-post: postmottak@aid.dep.no