Departementene

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering, pensjoner og velferd.

Postadresse:
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 64
0180 Oslo
Telefonnummer: (+47) 22 24 90 90
E-post: postmottak@aid.dep.no