Departementene

Budsjett- og økonomiseksjonen (BØS)

Budsjett- og økonomiseksjonen (BØS) har ansvar for oppgaver knyttet til statsbudsjettet, økonomistyring i departementet og koordinering av høringssaker.

Postadresse:
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 64
Telefonnummer: 22 24 85 00
E-post: postmottak@aid.dep.no