Departementene

Integreringsavdelingen (INA)

Integreringsavdelingen arbeider med integreringspolitikk overfor personer med innvandrerbakgrunn.

Postadresse:
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
Besøksadresse:
Kirkegata 18
0032 Oslo
Telefonnummer: 22 24 74 61
E-post: postmottak@aid.dep.no