Departementene

Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga (PA)

Pensjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for pensjonspolitikken, herunder arbeidet med pensjonsreformen.

Postadresse:
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 64
Telefonnummer: 22 24 85 00
E-post: postmottak@aid.dep.no