Departementene

Økonomi- og utredningsseksjonen (ØUS) (ØUS)

Seksjonen har ansvaret for å utrede økonomiske, fordelingsmessige og andre samfunnsmessige konsekvenser innenfor avdelingens fagområder. Seksjonen har utredningsoppgaver knyttet arbeidet med pensjonsreformen.

Postadresse:
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 64
Telefonnummer: 22 24 85 00
E-post: postmottak@aid.dep.no