Departementene

Administrasjonsseksjonen (AS)

Administrasjonsseksjonen har ansvaret for departementets arbeid med sikkerhet og beredskap. I tillegg har seksjonen ansvaret for drift og utvikling av departementets lokaler, IKT, internbudsjett og regnskap, innkjøpstjenester og kontakt med leverandører, blant annet DSS.

Postadresse:
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 64
Telefonnummer: 22 24 85 00
E-post: postmottak@aid.dep.no