Departementene

Barnevernsavdelingen (BVA)

Avdelingen har ansvaret for barnevernet, herunder institusjons- og fosterhjemstilbud og hjelpetiltak. I dette inngår lovutvikling på barnevernsområdet, politikkutvikling, styring og samordning av tjenestene.

Postadresse:
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
Besøksadresse:
Akersgata 59
Oslo
Telefonnummer: 22 24 25 03
E-post: postmottak@bfd.dep.no